Sulitjelma Gruvemuseum
Sulitjelma Gruvemuseum ligger ved innerenden av Langvatnet, ca. en km. fra besøksgruva. I museet får du se gjenstander og foto fra over 100 års gruvedrift. Du kan fordype deg i modeller, og du får innblikk i den teknologi som var utviklet i gruvedriften.

Gruveselskapet drev en rekke virksomheter: Kraftverk, elektroverksted, vaskeri, smelteverk, transport - ja endog sykehus. På museet har vi redskaper, foto og minner fra alle disse virksomhetene, og vi legger vekt på å gi besøkende en opplevelse av det særegne i Sulitjelma-samfunnet. Av spesielle gjenstander vil vi nevne "Slavemerket" og Sulitjelma-mynten.

Museet har også ei mineralsamling med stein fra inn- og utland. Samlinga inneholder forskjellige malmtyper, mange av dem sjeldne.

I den rikholdige utstillinga finner du både ingeniørens og arbeiderens redskaper. Her er ulike måleinstrumenter som ble brukt til kartlegging av gruvene. Her viser vi utviklinga fra feisel og håndbor til flere generasjoner trykkluftdrevne boremaskiner. Vi har eksempler på transportsystemene i gruvene, fra hestedrift til lokomotiver drevet av diesel, luft eller elektrisitet. I tilknytning til gjenstandene er det ei stor fotosamling.

På ei omvisning i museet vil du få et overblikk over historia til det som en gang var Norges største kobberverk.

Smeltehytteruin Fagerli Sulitjelma besøksgruve

Ved museet står ruinene av den gamle smeltehytta i Fagerlia. Den var i sin tid verdens første elektriske kobbersmelteverk.


Sulitjelma Gruvemuseum
Fagerli
8230 Sulitjelma

Telefon: +47 75 64 02 40


Tilbake

Insitu Logo Sulitjelma
Dette dokumentet er laget av Lasse G. Dahl, Insitu Salten AS.
Informasjon om opphavsrettigheter og copyright finner du på denne siden.